Duurzame leveranciers

Duurzame leveranciers

Duurzaam opereren betekent voor ons meer dan alleen het verbeteren van de eigen CO2 Voetafdruk. Wij vinden het belangrijk samen te werken met andere duurzaam werkende partijen, zeker als het om leveranciers gaat. Als afnemer kun je immers een groot aandeel hebben in de mate van duurzaamheid in je keten.
Dit betekent dat wij bij de selectie van nieuwe leveranciers naast kwaliteit, service en prijs criteria voor duurzaamheid een essentiële rol laten spelen.

Dit ligt ook besloten in het Compliance Management Systeem van de Infinitas Learning Group, waar Noordhoff Uitgevers deel van uitmaakt. Dit is beschreven in de Gedragscode van de groep.

Noordhoff Uitgevers werkt samen met de volgende duurzame leveranciers:

Post
Met TNT hebben wij een nieuw contract voor postverzending afgesloten, waarbij is gekozen voor het CO2 neutraal verzenden van post (groene post van TNT, zie http://www.postnl.nl/zakelijk/post/groene-post/).

Catering
Zowel voor onze kantoorlocatie in Groningen als die in Houten werken wij samen met cateraars die duurzaam ondernemen en MVO hoog in het vaandel hebben, respectievelijk Albron (sinds 2008 ISO 14001 gecertificeerd) en Leo op het werk. 

IT
UNIT4, onze vaste IT-partner, werkt als onderdeel van haar corporate sustainability beleid aan duurzaamheid en streeft naar voortdurende reductie van haar inpact op het milieu. Initiatieven zijn bijvoorbeeld het stimuleren van minder brandstofverbruik door minder reizen en meer elektronische communicatie, recycling en samenwerking met datacenters die de Golden Trust Standard hanteren. Zie het jaarverslag van UNIT4.

Afval
Wij werken samen met SITA, een afvalverwerkingsbedrijf dat slim en duurzaam afval inzamelt, zodanig dat het als nieuwe grondstof dienst kan doen of als herbruikbare bouwstof. Via de optie SITA Green Label maken wij ons afval 100% CO2-neutraal, http://www.sita.nl/Green-Label.html

De oude IT-apparatuur van Noordhoff Uitgevers wordt verwerkt door de firma Solid Circle. Van het aangeboden materiaal wordt gekeken wat herbruikbaar is (refurbish). Het restmateriaal wordt gerecycled.

Schoonmaak
Het schoonmaakbedrijf waarmee wij zaken doen, maakt gebruik van het microvezelsysteem. Door dit systeem worden er minder schoonmaakmiddelen gebruikt. Daarnaast zijn de gebruikte schoonmaakmiddelen biologisch afbreekbaar. 

Drukwerk en pre-press
Noordhoff Uitgevers selecteert leveranciers van pre-press activiteiten en drukwerk van boeken op basis van een zorgvuldig selectieproces, waarbij o.a. de volgende criteria worden gehanteerd: technische productiemogelijkheden, productiecapaciteit, levertijden, (financiële) gezondheid en prijs. De huidige preferred suppliers zijn gevestigd in Polen, Spanje, Kroatië, Turkije, Nederland, Egypte, China en India.  

Wij hanteren voor deze leveranciers een Code of conduct met bepalingen die betrekking hebben op o.m. sociale en arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu. Deze code is onderdeel van de leveringsvoorwaarden en door ondertekening van een overeenkomst garandeert de leverancier te handelen in overeenstemming met de Code of conduct. Onze drukwerkleveranciers leveren m.i.v. februari 2012 uitsluitend producten op FSC papier (zie ook onderstaand, FSC-gecertificeerd).

Noordhoff Uitgevers controleert op naleving van de gestelde eisen. Een supplier-audit op locatie van de leverancier maakt deel uit van het selectieproces. Tijdens deze audit wordt nadrukkelijk gekeken naar de naleving van de eisen aan de arbeidsomstandigheden en milieugerelateerde onderwerpen. Pas nadat op basis van de audit gebleken is dat de potentiele leverancier voldoet aan de gestelde eisen komt de leverancier op de preferred supplier list. Vervolgens worden in een overeenkomst met de leverancier alle afspraken vastgelegd.
Tijdens de contractperiode worden alle leveranciers jaarlijks minimaal 1 of 2 keer bezocht, waarbij ook scherp wordt toegezien op naleving van de gemaakte afspraken.
De drukkers worden tevens gecontroleerd op het hebben van een ISO 14001 milieu certificaat of op hun bereidheid dat op afzienbare termijn te verkrijgen. Wij vragen bij speciale producten (zoals plastics) ondertekende verklaringen dat er geen giftige stoffen worden gebruikt.

Wij volgen met deze en potentiële leveranciers een traject voor verdere verduurzaming van hun bedrijfsvoering. Met behulp van vragenlijsten heeft begin 2010 een inventarisatie plaatsgevonden van hun huidige duurzaamheidniveau in termen van FSC, ISO 14001, C02-footprint en milieuprogramma. Op basis daarvan zijn (waar nodig) afspraken gemaakt over een tijdpad waarbinnen ze hun bedrijfsactiviteiten naar onze criteria milieuvriendelijk maken op het gebied van CO2-reductie, groene stroom, mobiliteitsplan, CO2-compensatie, afvalbeleid, milieuvriendelijke inkt en transport.

FSC®-gecertificeerd
Sinds september 2013 is Noordhoff Uitgevers als bedrijf FSC®-gecertificeerd. Dit betekent dat de hele productketen van Noordhoff Uitgevers, inclusief alle leveranciers, FSC-gecertificeerd is en dat ons bedrijf een eigen FSC-licentienummer heeft. Dit licentienummer is FSC-C118189.

Wij voeren een actief FSC-beleid, naar de wereldwijde normering van de FSC-organisatie, en bewaken dit beleid continu. Alles is zorgvuldig beschreven en e.e.a. wordt jaarlijks door een externe partij namens FSC geaudit. We bereiken daarmee optimale controle over de kwaliteit en verantwoording van onze producten.

Noordhoff heeft gekozen voor de FSC-variant FSC Mix. Dit houdt in dat minimaal 70% van het papier in onze producten bestaat uit FSC-gecertificeerd materiaal en de rest van de gebruikte pulp is afkomstig van gecontroleerd verantwoord bosbeheer.
Sinds oktober 2013 plaatsen wij het FSC-logo met het licentienummer voor Noordhoff (FSC-C118189) op onze nieuwe producten en folders.

Het hoofdkantoor van FSC (Forest Stewardship Council, opgericht in 1993) bevindt zich in Bonn in Duitsland. De FSC-organisatie ontwikkelt en bewaakt wereldwijde standaarden voor bosbeheer en houtgebruik, gericht op verantwoord bosbeheer en behoud van oorspronkelijk bos. Er wordt gewerkt volgens het ketenprincipe (Chain of Custody, COC), dus vanaf het kappen van de boom tot de consument, waarbij iedere stap in deze keten wordt gedocumenteerd en vastgelegd.