CO2 Voetafdruk

CO2 Voetafdruk

Sinds 2009 laat Noordhoff Uitgevers (bijna) jaarlijks een CO2 Voetafdruk maken, ofwel een Footprint analyse. Hiermee  krijg je als bedrijf inzicht in de eigen C02-uitstoot en een specificatie naar activiteit (elektriciteit, verwarming, papier, openbaar vervoer, auto, vliegreizen en overig). 

CO2 Voetafdruk van Noordhoff Uitgevers
De meest recente voetafdruk is gemeten over het jaar 2014. In dat jaar bedroeg de C02-uitstoot van Noordhoff Uitgevers 2.161,15 ton (het jaar daarvoor was dat 2.703,65 ton). Noordhoff Uitgevers wil blijvend werken aan reductie van CO2-uitstoot. Omdat een groot deel van onze uitstoot wordt veroorzaakt door het wagenpark, leggen we in ons duurzaamheidsbeleid extra focus op onze mobiliteit.

De CO2 Voetafdruk als  meetinstrument
De eerste CO2 Voetafdruk, in 2009, gold voor Noordhoff Uitgevers als nulmeting, waarna we vanaf 2010 een basis konden leggen voor een blijvend lagere CO2-uitstoot door middel van een serie CO2-reducerende maatregelen en activiteiten, zie Reduceren - een overzicht.

We meten de effecten daarvan jaarlijks met een nieuwe CO2 Voetafdruk, op basis waarvan we waar nodig nieuwe CO2-besparende maatregelen inplannen en uitvoeren.

Noordhoff Uitgevers is sinds 2009  klimaatneutraal
De resultaten van de CO2 Voetafdruk gebruiken wij sinds 2009 om de door Noordhoff Uitgevers veroorzaakte emissies te compenseren. Dit doen we met Gold Standard projecten, zie de pagina over Compenseren. Noordhoff Uitgevers opereert daarmee sinds 2009 volledig klimaatneutraal.

Sinds 2014 voert Noordhoff Uitgevers ook de certificaten Klimaatneutrale onderneming en Klimaatneutrale Producten. Het stappenplan Klimaatneutraal Gegarandeerd biedt een standaard voor ondernemingen om hun bijdrage aan het klimaatprobleem te verminderen, begeleid en afgegeven door de Climate Neutral Group. De meest recente her-verificatie vond plaats op 8 januari 2015.

Voetafdruk producten
Vanuit onze ketenverantwoordelijkheid bepalen wij sinds 2011, samen met de Climate Neutral Group, ook de CO2 Voetafdruk van onze producten. De totale CO2 voetafdruk van onze boeken bedroeg in 2014 1.780 ton. De bijdragen van materialen, processen en transport zijn ongeveer vergelijkbaar van grootte.