Reduceren - een overzicht

Reduceren – een overzicht

In 2010 is de basis gelegd voor verduurzaming van onze bedrijfsactiviteiten en blijvende CO2-reductie op veel fronten. Onderstaand een overzicht van de verschillende maatregelen en activiteiten.

Digitale leermiddelen
Het mag duidelijk zijn dat digitale leermiddelen het milieu minder belasten dan boeken, die nu eenmaal van papier een inkt worden gemaakt en ook fysiek transport vereisen. Noordhoff Uitgevers is voorloper in de ontwikkeling van digitale leermiddelen, en wij bouwen het aanbod de komende jaren steeds verder uit. Wij hebben daarnaast de ambitie om het gebruik van digitale leermiddelen in het onderwijs te helpen bevorderen. Dit doen we door de toegankelijkheid te verbeteren en door service en begeleiding te bieden.

Mobiliteit
Meer dan de helft van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door ons wagenpark (zakelijke kilometers en woon-werkverkeer). We hebben dus gegronde redenen om een stevige focus te leggen op alles wat te maken heeft met onze mobiliteit.

Energie- en materiaalverbruik
Noordhoff Uitgevers is gevestigd in meerdere panden (in Groningen en Houten), die verschillende eigenaren hebben. Leveranciers voor energie, catering en andere huisvestinggerelateerde zaken kunnen per locatie verschillen. Per locatie werken we hard aan energiezuinige maatregelen!


Afval
Met betrekking tot afval is van belang welk materiaal je inkoopt, hoe je daar mee omgaat en hoe e.e.a. wordt afgevoerd. Noordhoff Uitgevers heeft in 2010 verschillende stappen gezet op dit gebied.