Duurzamer ondernemen

Duurzamer ondernemen

Al ruim 175 jaar werken wij aan de toekomst van kinderen door professionele leermiddelen te ontwikkelen. Door onze bedrijfsvoering integraal duurzamer te maken, willen we als Noordhoff Uitgevers ook in bredere zin bijdragen aan een goede toekomst voor volgende generaties.

Werken aan je toekomst
Jaarlijks leveren wij miljoenen leermiddelen aan leerlingen, docenten, scholen, ouders en kinderen thuis. Wij helpen daarmee docenten bij het lesgeven, bij het uitoefenen van hun vak, geven hen armslag om hun steeds verder uitdijende takenpakket goed aan te kunnen. Wij helpen daarmee kinderen om kennis op te doen, om examens te halen, hen voor te bereiden op een volgende fase in hun leven. Je zou kunnen zeggen dat onze bijdrage aan de maatschappij behoorlijk toekomstgericht is.

Onze leermiddelen moeten natuurlijk ontwikkeld, geproduceerd en verspreid worden. Daar wordt dagelijks hard aan gewerkt! Door honderden collega’s in onze gebouwen, door duizenden relaties daarbuiten. Marktonderzoek, conceptontwikkeling, kopijvervaardiging, editing, vormgeven, drukwerk, logistiek... Heel veel mensen verrichten heel veel handelingen voordat een educatief product bij de klant is!

Werken aan dé toekomst
Net als bij elk ander bedrijf hebben onze activiteiten effect op het milieu. Onze mensen gebruiken papier, computers en stroom, veroorzaken afval, rijden kilometers. Zowel voor onze lesboeken als onze ICT worden grondstoffen gebruikt, wordt afval gecreëerd, vinden verschillende vormen van vervoer plaats.

Noordhoff Uitgevers wil niet alleen door middel van haar producten en diensten aan de toekomst bijdragen, maar ook in bredere zin. Door haar bedrijfsprocessen integraal duurzamer te maken en klimaatneutraal te opereren. En ook door te kiezen voor samenwerking met leveranciers die voldoen aan onze eisen m.b.t. milieu en duurzaamheid.
Op dit deel van de site kunt u lezen hoe wij hier sinds 2010 actief aan werken. 

Dit ligt ook besloten in het Compliance Management Systeem van de Infinitas Learning Group, waar Noordhoff Uitgevers deel van uitmaakt. Dit is beschreven in de Gedragscode van de groep.